"Jedním z hlavních důvodů poklesu je trend snižovat rozpočty na obranu v Evropě," vysvětlil Culek z oddělení obranného průmyslu ministerstva průmyslu.

Většina firem se začala orientovat i na civilní výrobu, která jim zaručí příjmy, i když poptávky po zbraních klesá. Příkladem může být Zeveta Bojkovice, která se před několika lety úspěšně vrhla na strojírenskou výrobu komponentů pro automobilový průmysl.

Pokles zbrojní produkce v tuzemsku pokračuje již čtvrtý rok. Podniky vyrobí nejvíce munice (čtvrtina výroby), pak následují zbraně a zbraňové systémy. Největším odběratelem je česká armáda, asi 40 procent produkce jde na vývoz.

Podíl výrobků a služeb na celkové zbrojní produkci
výrobek podíl (%)
munice 23,6
zbraně a zbraňové systémy 22,5
vozidla pro vojenské využití 17,9
letecká technika 15,3
elektronické a spojovací zařízení 14,3
zbrojní technika strojírenského charakteru 3,4
zbrojní technika pro opravy 2,7
zbrojní technika nestrojírenského charakteru 0,3
raketová technika 0,1
Zdroj: MPO