"Tohoto nárůstu počtu cestujících však bylo dosaženo za cenu neúměrně vysokých nákladů," upozorňuje nový prezident ČSA Radomír Lašák.

Dodal: "Hospodářský výsledek Českých aerolinií, dosažený v roce 2005, je důsledkem nerovnováhy mezi výnosy a náklady společnosti. Tento problém má původ už v roce 2003, kdy bylo rozhodnuto o skokovém navýšení počtu letadel ČSA o 45 procent. Tím narostla přepravní kapacita ČSA o 59 procent, na což ale společnost nebyla obchodně připravena."

"Výrazně negativní vliv na hospodaření ČSA v roce 2005 mělo také zvyšování cen ropy, náklady spojené nákupem nových letadel, zvýšení mzdových prostředků vycházející z kolektivní smlouvy uzavřené na jaře 2005, nedostatečná restrukturalizace a špatná obchodní rozhodnutí, " uvedla tisková mluvčí ČSA Jana Víšková.

ČSA představí novou strategii, aby dostaly firmu do kondice

Kvůli špatným hospodářským výsledkům management Českých aerolinií pod vedením nového prezidenta Radomíra Lašáka připravil novou strategii ČSA pro roky 2006 - 2008.

Návrat k zisku neočekává Lašák ani letos. Podle něho musí firma nejdříve zahájit radikální restrukturalizaci, která se na rozdíl od snah bývalého vedení zaměří nejen na snižování nákladů, ale hlavně na růst výnosů. "Pokračovat ale samozřejmě musí také snižování nákladů včetně personálních," řekl již dříve Lašák. [celá zpráva]

Lašák také v dubnu vyměnil management společnosti. [celá zpráva] Radomír Lašák, který má ČSA přivést k privatizaci, v lednu nahradil v čele společnosti Jaroslava Tvrdíka, který se stal volebním manažerem ČSSD.