"Nový blok postavíme kromě Ledvic i v Počeradech na Lounsku, každý o výkonu 660 megawattů. Schválený plán investic počítá i s obnovou čtyř bloků v elektrárnách Tušimice II a čtyř bloků v elektrárně Prunéřov II na Chomutovsku. Životnost nových bloků je minimálně 40 let. Záměr vychází ze zásob hnědého uhlí při zachování současných územních ekologických limitů těžby," uvedl Borovec.

ČEZ má připraveny čtyři scénáře obnovy zdrojů energie, při prolomení limitů by náklady vzrostly o dalších asi 50 miliard korun. Dostatek paliva si firma zajistila podpisem smluv na odběr hnědého uhlí od těžebních společností Severočeské doly, Mostecká uhelná a Sokolovská uhelná až do roku 2050.

Do roku 2015 skončí životnost uhelných elektráren ČEZ v Ústeckém kraji, do jejich obnovy či výstavby nových bloků firma postupně investuje zhruba 100 miliard korun.