Vláda plánuje, že díky účasti státu v ČEZ získá z dividend dvě miliardy korun a dalších 2,695 miliardy korun získá stejnou formou z Osinku. Snížením základního kapitálu společnosti Osinek získá zbývajících 305 miliónů korun. Sněmovna schválila vládní návrh uvolnit na odstraňování povodňových škod pět miliard korun v úterý. [celá zpráva]

Finanční prostředky budou použity například na protipovodňové zábrany, zlepšení regulace vodních toků, výstavbu nových nádrží, vybudování nových poldrů a neškodných rozlivů v krajině.