Částka 2,8 miliardy korun představuje pokutu celního úřadu společnosti Tukový průmysl, která do oběhu vydala neproclené pohonné hmoty. Tukový průmysl však tvrdí, že za porušení povinností může firma Čepro, která palivo skladovala. Státní podnik obvinění odmítá.

Tukový průmysl odstoupil podle svého právního zástupce od vymáhání této pokuty proto, že správní soudy začaly rušit rozhodnutí Celního ředitelství Praha, na jejichž základě tato částka vznikla. Škoda navíc zatím fakticky nevznikla. Tukový průmysl ale již musel zaplatit 75 miliónů korun, které nyní po Čepru žádá.

Pohledávka Tukového průmyslu má původ u společnosti Bena, která využívala skladové prostory Čepra od roku 1994. Bena v nich údajně skladovala pohonné látky nakoupené v tuzemsku, ale i nezdaněné zboží ze zahraničí. Při odčerpávání však firma podle policie nerozlišovala, zda jde o české, nebo zahraniční zboží.

Soud zatím nerozhodl, kdo pokutu zaplatí

V roce 1996 uzavřela Bena smlouvu s Tukovým průmyslem, který v rámci kapacit Čepra provozuje veřejný celní sklad. Zboží, které je zde uloženo, se proclívá až při odbavení ze skladu. Do tohoto skladu začala Bena údajně ukládat nakoupené pohonné hmoty. Když firma zboží odebírala, měl Tukový průmysl podle policie povinnost zajistit jeho proclení, což neudělal.

Podvod odhalili celníci při kontrole ropných produktů ve veřejném celním skladu. Zda pokutu zaplatí Bena, nebo Tukový průmysl, soud zatím nerozhodl.