EIB loni poskytla půjčky ve výši 47,4 miliardy eur, zatímco v roce 2004 to bylo 43,2 miliardy eur. Na všech pětadvacet zemí Evropské unie připadlo loni 42,3 miliardy eur, včetně 5,8 miliardy pro desítku nových členů. Z 5,1 miliardy úvěrů pro země mimo unii získaly dvě miliardy přistupující Bulharsko a Rumunsko a kandidátské státy Chorvatsko a Turecko.

Česká republika loni podepsala půjčky ve výši 1,237 miliardy eur, což bylo zvýšení z 561 miliónů. Od roku 1990 si Česko půjčilo u EIB téměř 6,779 miliardy eur, což v přepočtu na obyvatele představuje nejvíce v nových členských zemích. V ČR půjčila EIB peníze například na nový terminál na letišti Ruzyně v Praze [celá zpráva].

V absolutních sumách vede Polsko (11,2 miliardy eur), následované ČR a Maďarskem (5,68 miliardy). Slovensko si celkem půjčilo 1,97 miliardy eur.

Loni EIB nejvíce vynaložila své prostředky na inovace a budování společnosti založené na znalostech, na vybudování transevropských dopravních a energetických sítí, na ochranu životního prostředí  a na rozvojovou pomoc a spolupráci s partnerskými státy.

EIB je orgánem EU, akcionáři banky jsou členské země, jimž poskytuje dlouhodobé úvěry za výhodnějších podmínek než na běžném trhu. Největší díl půjček se uplatňuje právě v chudších regionech EU.