Příjmy lidí pracujících jen za státem garantované minimum se zvednou od ledna o 5,4 procenta ze 7185 na 7570 korun hrubého. Nejnižší mzda se však zvýší v příštím roce ještě jednou, a to v červenci, o dalších 385 korun na konečných 7955 Kč hrubého měsíčně.

Protože dávky životního minima ovlivňují i výši sociálních dávek, vzrostou i ty. Ale ne o mnoho. Například nejčastěji vyplácený přídavek na dítě se zvýší o čtyři až třináct korun podle příjmu rodiny a věku dítěte.

Změna sociálního příplatku na dítě
věk dítěte 1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM
dosud od ledna dosud od ledna dosud od ledna
do 6 let 645 657 430 438 215 219
6-10 let 720 732 480 488 240 244
10-15 let 852 867 568 578 284 289
15-26 let 934 949 623 633 312 317
Pozn: Podle příjmu úplné rodiny (oba rodiče) v násobcích životního minima a věku dítěte od 1. 1. 2005 a od 1. 1. 2006 měsíčně v Kč (bez přihlédnutí k sociálním situacím rodiny).
ŽM = životní minimum rodiny

Sociální příplatek určený nejchudším domácnostem vzroste podle příjmu rodiny a stáří dětí o čtyři až patnáct korun. Příspěvek na bydlení se zvýší až o 53 koruny. Ovšem i u této dávky rozhoduje o její výši příjem rodiny a také počet osob žijících v domácnosti.

Životní minimum vyšší o 120 korun

Změny od nového roku postihnou i životní minimum. To se skládá ze dvou částí, které se sčítají. Částky určené na výživu a ostatní základní osobní potřeby se zvýší o 1,7 procenta a částky na domácnost o čtyři procenta. Minimum jednotlivce vzroste o 120 korun na částku 4420 korun. Pro čtyřčlennou rodinu vzroste o 260 až 280 korun podle věku dětí na 11 560 až 13 120 korun.

Jak se změní životní minimum
Na výživu a ostatní základní osobní potřeby
. dosud od ledna
Dítě do 6 let 1720 1750
od 6 do 10 let 1920 1950
od 10 do 15 let 2270 2310
od 15 do 26 let 2490 2530
Ostatní občané 2360 2400
Na nezbytné náklady na domácnost
. dosud od ledna
Domácnost s 1 osobou 1940 2020
se 2 osobami 2530 2630
se 3 nebo 4 osobami 3140 3260
s 5 nebo více osobami 3520 3660
(Zdroj: MPSV)

Přídavky na děti stoupnou jen mírně

O třináct korun se zvýší přídavek dětem od desíti do 26 let žijícím v rodinách s nejnižšími příjmy. Současná měsíční dávka pro nejchudší děti ve věku 10 až 15 let se zvýší ze 727 korun na 740 Kč a pro nezaopatřené děti od 15 do 26 let ze 797 na 810 korun.

Naopak jen čtyři koruny navíc dostanou malé děti do deseti let z rodin s příjmy od 1,8násobku jejich životního minima po trojnásobek. Dětem do šesti let se přídavek zvýší ze současných 241 Kč na 245 korun a dětem od šesti do deseti let z 269 Kč na 273 koruny.

Jak se změní základní přídavek na dítě (v Kč)
dosud nově
Dítě do 6 let 482 490
6 až 10 let 538 546
10 až 15 let 636 647
15 až 26 698 709
Rodina, jejíž příjem je nižší než 1,1násobek jejího životního minima, dostane vyšší přídavky. Základní přídavek dostává rodina, jejíž příjem je nad 1,1 do 1,8násobku jejího ŽM. Snížený přídavek je pro rodinu s příjmem nad 1,8 do trojnásobku jejího ŽM. 
Zdroj: MPSV

Elekřina podraží nejvíce

Od ledna stoupnou ceny všech energií, tedy elektřiny, plynu, tepla i uhlí. Elektřina, jejíž ceny se mění jednou ročně, podraží domácnostem v průměru o 8,9 procenta. Nejvyšší růst bude na severní Moravě - o 13,3 procenta, naopak nejmenší ve středních Čechách - o 4,2 procenta.

Například rodina žijící v Praze v rodinném domku, která elektřinu používá jen na svícení a provoz běžných spotřebičů, zaplatí dnes za rok při spotřebě 2200 kWh celkem 8712 korun. V příštím roce to bude asi o 700 korun více.

Vyšší účet způsobí jak růst cen za kilowatthodinu, tak i měsíčních paušálů. I paušály se zvyšují odlišně podle regionů. Například uvedené rodině, která má jistič 3x25 A , vzroste paušál z 99 korun na 111 korun měsíčně.

Plyn sice od ledna podraží domácnostem méně než letos v říjnu, ale i tak to bude vzhledem k současné cenové hladině slušná porce. Růst činí v průměru 4,8 procenta (letos v říjnu stouply ceny v průměru o 17,4 procenta). Plyn tak z dosud nejvyššího cenového vrcholku v historii postoupil na ještě vyšší, což zejména pocítí lidé, kteří plyn používají i k topení.

Důchody vzrostou o pár stokorun

Starobní, pozůstalostní a invalidní důchody se od ledna zvýší o 4,9 procenta, tedy v průměru o 380 korun. Pevný základ důchodu, který je pro všechny penzisty stejný, se zvýší o 70 korun na 1470 korun.

Procentní část u lidí, kteří odešli do penze do konce roku 1995 vzroste o šest procent. Lidem, kteří šli do penze po 31. prosinci 1995 se procentní část zvedne o čtyři procenta.

Spočítat si, o kolik kdo dostane přidáno je poměrně snadné. Od současné celkové výše důchodu odečtěte 1400 korun. Zbylou část penze (tedy částku bez základní výměry) zvyšte buď o 4 procenta, nebo o 6 procent (podle roku přiznání důchodu). K tomuto výsledku přičtěte 1470 korun. Dostanete tak novou výši svého důchodu.

Většině lidem se sníží daně

Už při první výplatě v novém roce - za leden - pocítí většina zaměstnanců snížení daní z příjmů. Obdobně se dotkne i podnikatelů, kteří ale úlevy pocítí až v daňovém přiznání za rok 2006.

Výjimkou jsou živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné, kteří uplatní svoje výdaje paušálním procentem z příjmů. Paušály na výdaje se totiž zvyšují se zpětnou účinností, a tudíž je lze použít v daňovém přiznání již za letošní rok.

Slevy pro všechny stejné

Snížení daní z příjmů fyzických osob je největší za posledních třináct let. Může za to snížení sazby u prvního daového pásma z 15 na 12 procent a u druhého z 20 na 19 procent. Zbylé dvě sazby zůstaly stejné. Současně se rozšiřuje první daňové pásmo ze 109 200 na 121 200 korun.

K tomu přibylo ještě jedno důležité opatření. Všechny zbylé odpočitatelné daňové položky se převádějí na systém slev na dani. Sleva na dani se uplatňovala dosud jen pro vyživované děti, a to od ledna 2005.

Zvláště toto opatření způsobuje, že měsíčně nejvíce ušetří na daních lidé s nízkým daňovým základem. Jde o to, že slevy na dani, které se odečítají až od vypočtené daně, (nikoli od základu daně jako dosavadní odpočitatelné položky), mají stejnou nominální hodnotu pro všechny. Pro bohaté lidi byl výhodnější dosavadní systém odpočitatelných položek od základu daně.

Platy zaměstnanců státu se zvednou rozdílně

Základní platy státních zaměstnanců vzrostou od ledna o pět procent, tedy v průměru o 770 korun.Dotkne se to 750 tisíců učitelů, zdravotníků, policistů, hasičů, úředníků a dalších profesí. Uvedeného průměru ale nedosáhne každý.

Výše tarifního platu (v Kč)
profese platová třída plat dosud od ledna
učitel 11 16 800 17 650
lékař 13 20 380 23 060
všeobecná sestra 8 14 600 15 340
úředník v samosprávě 8 14 600 15 340
úředník ve státní správě 10 17 200 18 060
mzdová účetní v kultuře 8 11 300 11 870
pracovník sociální péče 5 10 300 10 820
policista 10 19 530 20 510
hasič 8 16 580 17 410
Pozn: Vždy jde o zaměstnance s 15 lety praxe. V tabulce je uveden základní (tarifní) plat.
Zdroj: MPSV

Průměrný plat ve veřejné sféře ve druhém čtvrtletí 2005 dosáhl podle Českého statistického úřadu 18 425 korun. Průměrná mzda ve státě pak činila 18 763 korun.