Celkové říjmy ke konci listopadu byly 769,8 miliardy korun, výdaje byly čerpány v objemu 769,6 mld. Kč, uvedlo ministerstvo financí.

Ministerstvo financí očekává, že státní rozpočet letos skončí s výrazně nižším schodkem, než se původně očekávalo. Místo plánovaných 83,6 miliardy korun by deficit měl činit zhruba 50 miliard korun. Vyplývá to ze strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2006, kterou ve čtvrtek MF zveřejnilo na webových stránkách. Ne že by stát šetřil, ale daří se mu vybírat na daních více, než plánoval.

Příští rok deficit 74,4 miliardy korun

Příští rok by měl schodek státního rozpočtu bez započítání zdrojů pro Českou konsolidační agenturu činit 74,4 miliardy korun. Pro rok 2007 pak MF podle uvedeného materiálu plánuje schodek 88 miliard Kč a pro rok 2008 asi 71,2 miliardy korun.

Státní rozpočet je jedna věc, skutečný deficit hospodaření vlády ale ve skutečnosti popisují přesněji čisté výpůjční požadavky vlády, řekl analytik Patria Finance David Marek. Ty loni činily 99,4 miliardy korun, letos to nejspíše bude 99 miliard Kč, pro příští rok je plánováno 94,4 miliardy korun a pro rok 2007 97 miliard korun, poznamenal.

Příznivý vývoj hospodaření státního rozpočtu znamená snížení výpůjčních potřeb vlády pro rok 2005 proti plánu z prosince 2004, uvádí materiál MF. Aktuální odhad resortu nyní počítá se snížením o 34 miliard korun.

"Například letos mimo rozpočet, ovšem v rámci státního dluhu, najdeme úhradu ztrát České konsolidační agentury ve výši 30 miliard korun a úhradu závazku vůči ČNB ve výši 19 miliard korun," dodal Marek.

MF příští rok vydá poukázky za 153 miliard

Ministerstvo financí pro příští rok počítá s tím, že vydá státní pokladniční poukázky přibližně za 153 miliard korun. Objem se tak sníží ze 190 miliard korun, které MF předpokládá pro letošní rok. Vyplývá to z emisního kalendáře ministerstva. Pomocí pokladničních poukázek stát řeší krátkodobý nedostatek peněz. Předpoklad počítá s tím, že celková výše by se mohla od částky odchýlit zhruba do deseti procent oběma směry.

Stát vydáváním poukázek kryje část deficitu státního rozpočtu, který je pro příští rok plánován na 74,4 miliardy korun. Například pro první čtvrtletí příštího roku MF počítá s tím, že nabídne pokladniční poukázky v objemu 78 miliard korun.

"V roce 2006 bude ministerstvo nadále pokračovat v programu snižování podílu státních pokladničních poukázek na financování dlouhodobých závazků vlády tak, aby ke konci roku 2006 došlo k poklesu krátkodobého státního dluhu ke konečné limitní hranici 20 procent," uvedlo MF ve strategii financování na rok 2006. Kromě toho může v roce 2006 MF vydat střednědobé a dlouhodobé dluhopisy až za 150 miliard korun, i když předpokládaný objem emisí je 110 miliard Kč s desetiprocentní odchylkou oběma směry.