Úřad začal asi 12 správních řízení. "Jde například o zakázku na rekonstrukci plaveckého stadiónu v Praze Podolí, výstavbu fotbalových hřišť na ploše velkého Strahovského stadiónu," sdělil Novinkám tiskový odbor ÚOHS.

ÚOHS už vydal čtyři nepravomocná rozhodnutí. Uherské Hradiště dostalo zatím nepravomocnou pokutu 200 tisíc korun za to, že stavbu sportovního areálu rozdělilo na menší zakázky, aby nemuselo vypisovat výběrové řízení.

Sportovní klub Zlín podle ÚOHS zákon o zadávání veřejných zakázek porušil tím, že u projektů na rekonstrukci podlahy sportovní haly a rekontrukci fotbalového stadionu nezdůvodnil, proč vybral právě vítěznou firmu, případně smlouvu uzavřel s uchazeči, kteří před jejím podpisem nesplnili kvalifikační předpoklady. Klubu vyměřil pokutu 70 tisíc korun. "Pokuty nejsou pravomocné, ve dvou případech byl podán rozklad," uvedl ÚOHS.