"Z počtu 236 vzorků odebraných v měsíci červenci 2005 nevyhovělo jakostním požadavkům 14 vzorků, tedy 5,9 procenta. Z toho se v pěti případech jednalo o malé odchylky v bodech vzplanutí u motorových naft. U všech druhů pohonných hmot byl počet zjištění nižší než za stejné období v předchozím roce," uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Ještě v červnu nevyhovělo kontrole 12,2 procenta vzorků. Problémy měly především menší čerpací stanice, kde pohonné hmoty prodávají levněji. Jejich procozovatelé se brání tím, že surovinu dostávají od dodavatele a není v jejich silách poznat, jak je kvalitní.

Prohřešky, jako je například nižší bod vzplanutí, v žádném případě nemohou mít na chod motoru vliv. Nejčastěji vznikají tím, že se napustí nafta do nádrže, kde byl předtím benzín a naopak, i nepatrná příměs pak kvalitu ovlivní.

Při dřívějších kontrolách inspekce odhalila ve vzorcích vyšší množství některých látek, například draslíku, a také síry. Právě ta mohla svědčit o tom, že nafta byla lehce zředěna topným olejem.