Růst dluhu na začátku roku 2005 se přitom v porovnání s předchozím čtvrtletím zmírnil. Za poslední tři měsíce loňského roku na rostl dluh o 57 miliard, nynější růst je více než čtyřikrát nižší.

Zadlužení je vy výši 37 procent hrubého domácího produktu (HDP), což je přijatelné číslo. Hranice, kterou by ČR, pokud chce splnit závazky k EU neměla překročit, je 40 procent. Platí, že ČR je v porovnání s ostatními státy EU v zahraničí zadlužená poměrně málo.

V přepočtu na obyvatele dluží každý občan ČR asi 100 tisíc korun.

Pro růst v prvním čtvrtletí byla klíčová změna v dluhu vládního sektoru. Stát vydal emise dluhopisů v eurech na zahraničních trzích a také si od Evropské investiční banky vzal úvěr ve výši 30 miliard korun na stavbu silnic. Vláda už takto na dlouhodobých závazcích dluží 177 miliard korun.

Na zadlužení se stále nejvíce podílejí firmy, dlouhodobě dluží 421 miliard, jejich podíl je na celkovém dluhu je mírně pod 60 procenty a  klesá. Bankovní sektor se na dluhu země podílel 22 procenty.