Produkce z uhlí a plynu od ledna do května pokrývala 47 procent dodávek v zemi, zatímco jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje 48 procent. Dalších pět procent elektřiny pocházelo ze spalování biomasy.

„Díky neuvěřitelnému pokroku, který Británie za posledních deset let učinila, můžeme nyní říci, že letos bude rokem, kdy bezuhlíková energie poprvé porazí výrobu poháněnou fosilními palivy,” nechal se slyšet šéf National Grid Johna Pettigrewa.

Graf: Bezemisní energie tvořila od ledna do května 48 % produkce britské elektrické energie (šest procent pocházelo z dovozu, 18 % z britských jaderných elektráren a 24 % z tamních obnovitelných zdrojů). Zdroje, jež vypouštějí emise uhlíkových plynů, pokrývaly 47 % britské produkce (tři procenta pocházelo z dovozu, tři procenta z britských uhelných elektráren a 41 procent elektřiny zajistil britský plyn). Zbylých pět procent Britové pokryli spalováním biomasy.

 

„Neříkali bychom to, kdybychom nebyli přesvědčeni, že se tak opravdu stane,” dodal.

V květnu se Británie dva týdny obešla bez uhlí

Ještě před deseti lety fosilní paliva generovala tři čtvrtiny elektřiny v britské síti. Obnovitelné zdroje představovaly zanedbatelnou položku. V současnosti samotné větrné elektrárny pokrývají 19 procent výroby, ostatní zelené zdroje dalších pět procent.

Ve druhé polovině května se země celé dva týdny obešla bez elektřiny vyrobené z uhlí.

Graf: V květnu se Británie dva týdny při produkci elektřiny obešla zcela bez uhlí. Na výše uvedeném grafu ukazují zelená místa právě dny, kdy se uhlí nepodílelo na produkci elektřiny v zemi. Naopak nejtmavší odstíny černé ukazují dny, kdy se uhelná produkce pohybovala kolem 50 procent, případně je přesahovala. To se však v posledních čtyřech letech nestalo.

 

V prvních pěti měsících pocházela z uhelných elektráren jen tři procenta dodávek britské sítě a Británie chce tento zdroj do roku 2025 vyřadit úplně.

V Česku představují uhelné elektrárny dlouhodobě hlavní zdroj elektřiny. Podle statistiky Energetického regulačního úřadu v roce 2017 celkem 42 procent produkce zajišťovalo hnědé uhlí a dalších pět procent černé uhlí. Třetinu výroby (33 procent) tvořily jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje pak celkem 11 procent.

Zemní plyn tvoří čtyři procenta českého energetického mixu, tři procenta ostatní plyny. Mezi další zdroje patří přečerpávací elektrárny, topné oleje či biologicky rozložitelný komunální odpad.