Ministerstvo obrany podle antimonopolního úřadu spáchalo přestupek tím, že uzavřelo smlouvu s vybraným dodavatelem Česká zbrojovka, aniž by odeslalo oznámení o výběru dodavatele ostatním účastníkům.

Ti tak neměli možnost podat případné námitky. Smlouva tedy byla uzavřena v době, kdy uzavřena být nesměla.

Zákon o zadávání veřejných zakázek počítá s tím, že smlouvu zadavatel může uzavřít až po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

Antimonopolní úřad nařídil zrušit tendr na nákup granátů

„V důsledku nezákonného jednání ministerstva obrany tato lhůta ani nezačala běžet,” uvedl úřad.

„Uvedeným postupem zadavatel fakticky znemožnil ostatním účastníkům zadávacího řízení podat případné námitky proti výběru dodavatele,” dodal.

ÚOHS zakázku zrušil již loni v září právě s odůvodněním, že byla uzavřena před uplynutím lhůty pro podání námitek.