Kontroloři ministerstvu dále vytkli, že od roku 2015 neurčilo podmínky pro kontrolu přínosu podobných dopravních systémů. Podle ministerstva vzniká IT systém, který bude vyhodnocovat efektivitu dopravních systémů i zpětně.

Podle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) do roku 2020, který vláda schválila před čtyřmi lety, měly už v letech 2016 a 2017 začít fungovat první vysokorychlostní váhy pro automatické měření kamionů. Do konce loňského roku však Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nezprovoznilo žádnou.

Naopak na krajských cestách přitom podle NKÚ fungovalo loni na podzim už pět takových vah.

„Systém vysokorychlostního kontrolního vážení na dálnicích je z podstaty hustšího dopravního provozu na zmíněných komunikacích technicky náročnější na instalaci než na jiných typech komunikací,” kontruje mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Před dokončením má podle Rezkové ŘSD dvě váhy na dálnicích D5D8. Spuštěny budou v nejbližší době, doplnila. Další váha se staví na D35 a tři váhy se brzy začnou stavět.

NKÚ na základě prověrky kritizoval také to, že cíle plánu rozvoje dopravních systémů jsou obecné a neměřitelné. V době tvorby plánu podle ministerstva ještě nebyly ze strany Evropské unie vytvořeny podmínky pro nastavení kontrolních ukazatelů. Podle Rezkové tyto ukazatele vytvořilo státní Centrum dopravního výzkumu.