Česká republika se ratifikací smlouvy hlásí k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti.

Vláda přístup k fiskálnímu paktu schválila loni v únoru, Sněmovna se ke schválení dostala loni v listopadu, Senát pak v prosinci.

Přistoupením k paktu se státy zavazují k přijetí pravidel rozpočtové kázně. Fiskální pakt požaduje, aby dané státy do jednoho roku přijaly právní předpis zajišťující, že strukturální schodek státního rozpočtu nepřesáhne 0,5 procenta HDP.

Země, jejichž dluh převyšuje 60 procent HDP, pak musí snižovat jeho výši minimálně o pět procent ročně.

Pro Českou republiku by byl pakt závazný teprve po přijetí eura.

Kromě Velké Británie byla ČR jedinou zemí EU, která fiskální pakt neratifikovala.