V roce 2018 začalo v Česku podnikat téměř 59 tisíc lidí, zatímco necelých 46 tisíc lidí své podnikání naopak ukončilo. Výrazně se změnila struktura začínajících podnikatelů, mezi kterými postupně přebírají dominantní roli mladí lidé do 30 let.

„Zatímco v roce 2011 tvořili pouze pětinu nových podnikatelů, v roce 2015 to byly již téměř dvě pětiny a v uplynulém roce už tvořili lidé do 30 let polovinu všech nových podnikatelů,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

„Disponují jistým životním elánem a dynamikou a ochotněji riskují, jelikož ještě nemají tolik životních závazků,“ řekl k tomu ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Varovný je úbytek nových podnikatelů ve všech dalších věkových skupináchLukáš Kovanda, Czech Fund

„Na druhou stranu jim chybí zkušenost a rozhled. Proto nárůst jejich podílu mezi novými podnikatel z 22 procent v roce 2011 na 50 procent v roce loňském nelze hodnotit jen v superlativech,“ dodal.

„Varovný je úbytek nových podnikatelů ve všech dalších věkových skupinách,“ myslí si Kovanda, podle nějž lze hovořit o vymírání podnikatelů.

„Zvláště markantní je v absolutním vyjádření tento úbytek ve věkové skupině od 31 do 50 let. V roce 2011 se z tohoto věkového pásma rekrutovalo přes 50 tisíc nových podnikatelů, loni už jenom mírně přes 24 tisíc,“ uvedl.

„Skutečnost, že mladí mají o podnikání větší zájem, by neměla zastřít fakt, že celkově se zájem podnikat snižuje,“ zdůraznil Kovanda. Mezi lety 2010 až 2017 se podíl podnikatelů na pracovní síle v Česku snížil z 18 na 17 procent.