Při kontrole inspektoři hodnotili bezpečnost fritovacích olejů a stav fritovacích zařízení v celkem 77 provozovnách společného stravování a posoudili zde 93 vzorků fritovacích olejů.

U celkem 26 procent kontrolovaných provozoven zjistili použití přepáleného oleje, když na základě senzorického hodnocení – vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků – a následné analýzy vyhodnotili oleje jako potravinu nevhodnou k přípravě pokrmů.

„V několika případech inspektoři zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami,” uvedl Kopřiva.

Provozovnám, kde došlo k porušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení a bude s nimi zahájeno správní řízení o uložení pokuty.