Technologie Praha se prakticky o veřejné osvětlení stará od letošního června. Proč metropole svěřila správu městské firmě místo soukromé, jak tomu bylo dřív?

V závěru roku 2016 proběhla soutěž, kterou provázela celá řada problémů. Metropole se nakonec rozhodla svěřit správu přímo městské společnosti. Osvětlení je jedna ze základních služeb města obyvatelům, a tak chtěla získat lepší kontrolu nákladů, přehled a vliv na kvalitu. Dokud veřejné osvětlení funguje, nepřipadá vám, že jde o strategickou infrastrukturu. Ale kdyby zhasla významná část, znamená to velký problém.

Proces předání se příliš nepodařil, Eltodo (dřívější správce, pozn. red.) postup soudně napadlo, situace uvázla na mrtvém bodě po většinu roku 2017. Poté, co mě oslovilo vedení města, jsme navrhli transformaci společnosti TCP Vinohrady, které bylo osvětlení svěřeno, a tak vznikla nová městská společnost Technologie hl. m. Prahy.

Jaký je vlastně denní chleba společnosti?

Pro město představuje veřejné osvětlení významný majetek, hodnota se pohybuje v řádu miliard korun. V Praze stojí bezmála 135 tisíc sloupů veřejného osvětlení, kabelová síť má tisíce km se strategickými rozvaděči, které spínají veřejné osvětlení.

Musí se obnovovat, preventivně udržovat, evidovat, odstraňujeme závady. Životnost sodíkové výbojky, která je převládajícím zdrojem světla v Praze, činí pět let, takže každý rok je třeba jich 30 tisíc preventivně vyměnit. Ne úplně šťastný proces převzetí správy se projevil i v určitém deficitu údržby, takže teď doháníme zejména preventivní výměny.

Takže řešíte i víc závad?

Měsíčně nahlásí lidé až několik tisíc poruch. Kde ohrožují život a zdraví, odstraníme závadu do třiceti minut od hlášení. Během podzimu se nám podařilo zlomit křivku závad a počet začíná klesat. Praha po nás vyžaduje méně než dvě procenta nesvítících svítidel, což se daří.

Je více než 130 tisíc stožárů pro Prahu dostatečný počet?

Náš systém je srovnatelný s evropskými metropolemi. Ale i takto velká síť má svoje tmavá místa, takže se nadále investuje do rozvoje veřejného osvětlení. Některá nezastavěná území se postupně zastavují, tam je třeba lampy přidávat. Přisvětlují se také přechody pro chodce a jinak frekventovaná místa.

Trápí vás vandalové?

Osvětlení není kupodivu cílem běžného vandalismu, možná proto, že všichni máme respekt, chceme, aby se svítilo. Poměrně často bojujeme s černou reklamou na sloupech. Soustředíme se na plošné kontroly a snažíme se ji likvidovat. Neobvyklé nejsou ani černé odběry el. energie.

Jak je to s přechodem na úspornější LED svítidla?

Jde o to, svítit nejen úsporně, ale také zdravě. Praha svítí zdravě díky sodíkovým výbojkám, které mají tzv. teplé světlo, člověku přirozené. V Praze zatím stojí několik jednotek tisíc LED svítidel, město je průkopníkem v tom, že s výměnou nespěcháme.

Nemáme zatím reálný technický důvod. Výkon sodíkových výbojek obvykle činí 50 wattů, což je srovnatelné se svítidly v domácnosti. Zásadní vlnu snižování spotřeby el. energie již máme za sebou.

Podařil se záměr Prahy získat nad správou veřejného osvětlení lepší kontrolu?

Myslím, že ano. Daří se snižovat počty závad, obnovili jsme preventivní výměny výbojek, zahájili jsme kroky směřující ke koncepčnímu zavádění LED svítidel, spolupracujeme na výstavbě nového osvětlení.

Aby byly náklady vynaložené hlavním městem efektivní, usilujeme o svěření dalších městských technologií se synergií ve správě a servisu. Od poloviny příštího roku se staneme správcem a údržbářem několika tisíc kamer městského kamerového systému.