Vývoz v srpnu meziročně vzrostl o 4,4 procenta na 288,5 miliardy korun a dovoz o 5,5 procenta na 286,2 miliardy.

Nepříznivý vliv mělo především meziroční snížení bilance obchodu s ostatními dopravními prostředky o 3,7 miliardy, která se tak dostala do schodku. Schodek bilance obchodu s ropou a zemním plynem se prohloubil o 3,3 miliardy.

Čísla se týkají takzvaného národního pojetí, kdy se sleduje obchod se zbožím mezi českými a zahraničními subjekty.

V takzvaném přeshraničním pojetí, kdy se sleduje fyzický pohyb zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými či zahraničními subjekty, dosáhl vývoz hodnoty 341,1 miliardy a dovoz 326,6 miliardy korun.