Hlavním problémem památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem je podle Šubové rozsáhlá koroze ocelové konstrukce. Oprava je podle ní téměř nemožná.

„Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná a v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let,” řekla Šubová. Most podle ní již nejméně deset let přesluhuje.

Most měl být původně kompletně opraven a jeho životnost prodloužena o dalších 30 let. Podle Šubové však detailní průzkum ukázal, že most je ve výrazně horším stavu, než se předpokládalo.

SŽDC tak chce sejmout památkovou ochranu, kterou most v současnosti má, a místo současné ocelové konstrukce vybudovat novou s ponecháním nynější spodní stavby. Ta by však musela projít rozsáhlou rekonstrukcí.

Státní organizace pro tento postup zadala novou studii. Kdy bude hotová, zatím mluvčí nedokázala odhadnout.

SŽDC v minulých měsících zkontrolovala všechny železniční mosty, které má ve spravuje. Kontroly ukázaly, že více než čtyři tisíce mostů vyžadují opravy. Rozsáhlé revize všech mostů v České republice byly vyvolány obavami o jejich stav po pádu lávky v pražské Troji v závěru loňského roku.