„Přestože je schválení akvizice pro skupinu ArcelorMittal pozitivní zprávou, přináší také potvrzení nutnosti prodeje několika evropských podniků včetně ostravské huti do konce roku 2018,“ uvedl Ašók Patil, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava.

„Ostravská huť bude prodána jako fungující výrobní podnik, bez redukce kapacit či pracovních míst. V rukou nového majitele bude i nadále provozována naplno a udržitelně, aby mohla vytvořit silnou konkurenci,“ dodal Patil.

Správce huti musí schválit Brusel

Aby během procesu prodeje nedošlo k narušení hospodářské soutěže v Evropě a ke snížení konkurenceschopnosti prodávaných podniků, týmy, procesy a systémy skupiny ArcelorMittal a prodávaných podniků budou odděleny.

„Až do dokončení prodeje bude ostravskou huť nezávisle na skupině ArcelorMittal řídit správce odděleného majetku, kterého vedení skupiny jmenuje v následujících dnech. Správce odděleného majetku bude vystupovat v roli generálního ředitele a bude podléhat dohledu kontrolního správce, který se bude zodpovídat přímo Evropské komisi a jehož jmenování musí Evropská komise potvrdit,“ upozornila mluvčí AMO Černá Dvořáková.

Odbory chtějí záruky

Dodala, že během režimu odděleného řízení a správy se zaměstnanci ArcelorMittal nebudou angažovat v odprodávaných podnicích a naopak. Mezi ArcelorMittal a odprodávanými podniky se taktéž nebudou vyměňovat citlivé informace.

Odboráři z ostravské hutě ze Základní organizace OS KOVO Mittal Steel Ostrava – 3 Servis již dříve uvedli, že v případě prodeje firmy požadují, aby se nový majitel zavázal, že minimálně 10 let udrží současný objem výroby, zakázkovou naplněnost a prodej a také aby se podnik prodával jako celek včetně dceřiných a sesterských firem.

ArcelorMittal Ostrava zaměstnává 6500 lidí. Ročně vyrobí přes dva milióny tun oceli zejména pro strojírenství a stavebnictví. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.