Ke konci dubna dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 442,24 miliardy korun, celkové výdaje 441,46 miliardy a přebytek hospodaření 0,78 miliardy korun.

Meziročně nižší přebytek výrazně ovlivnily vyšší výdaje na financování společných programů ČR a EU, které jsou za leden–duben 2018 meziročně vyšší o 9,2 miliardy. Saldo významně ovlivnily také výdaje ve výši 4,3 miliardy na doplnění fondů exportní pojišťovny EGAP, uvedlo ministerstvo.

Příjmy z daní a sociálního pojistného meziročně stouply o 7,4 procenta na 377 miliard. Výběr DPH se zvýšil o 3,9 miliardy na 89,3 miliardy.

Rostly výdaje na platy a důchody

Celkové výdaje rozpočtu stouply o deset procent na 441,5 miliardy. Vedle již uvedených důvodů nárůst ovlivnily podle financí zejména výdaje na důchody vyšší o 6,7 miliardy.

Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala za nárůstem stojí zvýšení platů ve státní sféře a také růst investic, ačkoli ty jsou stále poměrně nízké – v prvních čtyřech měsících roku činily jen 17,8 miliardy korun.

„Domníváme se, že výrazný růst výdajů způsobí pád rozpočtu do deficitu 40 miliard korun na konci roku. Je to sice o 10 miliard méně, než předpokládá oficiální plán, ale v době pokračujícího ekonomického růstu je to zarážející,” uvedl Dřímal.