Ministr dopravy Ahmet Arslan potvrdil, že pro Turecko je to nejnákladnější stavební projekt. Financován bude prostřednictvím veřejných i soukromých investorů.

Nový kanál by podle něho nepodléhal konvenci z Montreux z roku 1936, která reguluje režim plavby v Bosporské úžině a civilním lodím zaručuje volný přístup v dobách míru.

Vodní cesta povede z oblasti Durusu na pobřeží Černého moře k jezeru Küçükçekmece. Kanál bude hluboký 25 metrů a široký 250 až 1000 metrů.

Plán má řadu oponentů, podle nichž kanál připraví půdu k rozšiřování severní části Istanbulu a k ničení tamních lesů. Projekt prý může zásadně ovlivnit klima a narušit rovnováhu nerostů a živin v Černém moři a okolních oblastech.

Bosporská úžina patří k nejvytíženějším vodním cestám na světě, v roce 2016 jí proplulo 42 tisíc lodí, zatímco Suezský průplav jich využilo 16 800. Pro přístavy v Bulharsku, Rumunsku, Gruzii, na Ukrajině a na ruském černomořském pobřeží je Bosporská úžina jediným námořním spojením s oceánem.