Tímto tempem tak u dálnic budou billboardy stát ještě řadu let. Zákonodárci přitom o jejich odstranění rozhodli proto, že jsou pro řidiče bezpečnostním rizikem a majitelé na odstranění měli pět let.

„O reklamách, které odstranili majitelé reklamních zařízení, máme přehled díky permanentnímu monitoringu dálniční sítě – k dnešku to je zhruba 120 kusů,” uvedl Rýdl.

Z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy měly být do loňského září odstraněny tři tisíce billboardů, z toho od dálnic dva tisíce.

„Ministerstvo odeslalo více než 50 výzev k odstranění billboardů, většinu z nich pak ŘSD už zlikvidovalo, některé odstranili samotní provozovatelé reklam. To se ale týká pouze dálnic, další se odstraňují na silnicích prvních tříd, tam má věc na starosti krajský silničně-správní úřad,” sdělil Novinkám mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic likvidují billboardy u dálnice D1.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic likvidují billboard u dálnice D1.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

V krajích podle něj byly odstraněny desítky až stovky billboardů. „Ministerstvo dopravy nemá na starost billboardy u silnic prvních tříd,” upřesnil.

Neřold dále zdůraznil, že billboardy měli podle zákona odstranit samotní provozovatelé. „Měli to udělat už do 1. září loňského roku a dlouho se k tomu neměli. Odstraňování billboardů státem tam, kde provozovatelé reklamy nekonají, je krajní situace,” upřesnil. Stát může náklady na odstranění od provozovatele reklamy vymáhat až zpětně.

Se zpožděním se k odstraňování připojili i majitelé

„V prosinci Svaz provozovatelů reklamy konečně začal s odstraňováním billboardů. Máme od něj doloženo, že odstraňují pět billboardů denně,” vyjádřil se Něřold ke konkrétním číslům. „Zhruba stovku už do začátku ledna odstranili. Stejným tempem, tedy asi sto billboardů měsíčně, pokračují i v tomto roce,” dodal.

Podle prezidenta Svazu provozovatelů reklamy Marka Pavlase probíhá odstraňování od poloviny listopadu. „Práce běží maximálním možným tempem vzhledem k faktu, že povolením disponuje pouze jedna společnost a navíc je omezena povolenou dobou od 9.00 do 15.00,” řekl Novinkám.

Sčítání billboardů na D1

Sčítání billboardů na D1

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Dosud bylo odstraněno zhruba 200 reklamních zařízení, tedy asi 300 billboardů, především od dálnic,” doplnil Pavlas.

Příliš složitá administrativa

„Jde o složitý administrativní proces. Přivítali jsme proto změnu postoje majitelů reklamních zařízení, k níž konečně došlo po jejich listopadové schůzce s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO),“ odpověděl mluvčí ministerstva dopravy Neřold na dotaz Práva, proč ministerstvo vydává tak málo rozhodnutí na likvidaci billboardů.

Jak Neřold uvedl, pro stát je výhodnější, když se likvidace ujali samotní vlastníci. Stát tak od nich nemusí vymáhat náklady vynaložené na to Ředitelstvím silnic a dálnic.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic likvidují billboardy u dálnice D1.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic likvidují billboard u dálnice D1.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Zákonem stanovený administrativní proces je skutečně složitý. Na základě provedeného monitoringu ŘSD pošle ministerstvu dopravy fotografii billboardu a informaci, kde přesně stojí. Ministerstvo jako silniční správní orgán pak musí zjistit, kdo je provozovatelem dané reklamy a zda se nachází mimo zastavěné území, kde by podle zákona mohla zůstat.

Teprve když si ministerstvo ověří, že billboard je skutečně v ochranném pásmu, pošle provozovateli výzvu k jeho odstranění. Jestliže ten výzvu nerespektuje, zlikviduje billboard samo ŘSD a od provozovatele bude následně požadovat úhradu vynaložených nákladů.

Odstraňování se táhne od září

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích, která majitelům reklamních ploch nařídila již 1. září po předchozí pětileté lhůtě z bezpečnostních důvodů jejich odstranění. Navzdory tomu většina z nich u komunikací zůstala.

Po následující prvotní výzvě měli majitelé billboardů ze zákona ještě pět dní na nápravu stavu. Pokud ani pak reklamní plochu neodstranili, úřady měly reklamu do 15 dnů zakrýt a billboard následně zlikvidovat. Náklady spojené s odstraněním jednoho billboardu se podle ŘSD pohybují v řádu desítek tisíc. [celá zpráva]