Finance chystají plánované výdaje pokrýt emisemi státních dluhopisů převážně se splatnostmi nad pět let. Tím potvrzují záměr prodlužovat splatnost státního dluhu. Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu by tak měla letos činit minimálně 150 miliard korun.

Letos a loni ministerstvo těžilo díky devizovým intervencím ČNB z příznivé situace na trhu se státními dluhopisy, kde prodávalo tyto cenné papíry se záporným výnosem. Investoři tedy státu platili za možnost dluhopisy pořídit.

„Pokud v průběhu roku 2018 dojde k neočekávané změně podmínek na trhu státních dluhopisů České republiky, vyhrazuje si ministerstvo možnost nové dluhopisy nevydat,” uvádí materiál.

Příští rok schodek 50 miliard

V rámci financování počítají finance příští rok mimo jiné se schodkem státního rozpočtu 50 miliard korun, splátkou tří emisí dluhopisů za 184,4 miliardy, splátkou zahraniční emise státních dluhopisů za dvě miliardy eur (zhruba 51 miliard korun), splátkou čtyř emisí spořicích státních dluhopisů za 16,4 miliardy korun a refinancováním emisí státních pokladničních poukázek za 44 miliard korun.

Očekávané výdaje na obsluhu státního dluhu by měly v příštím roce stoupnout. Resort očekává příští rok čisté úrokové výdaje 45,5 miliardy korun, zatímco letos finance hlásí reálné výdaje za 39,4 miliardy korun. To je o 6,5 miliardy korun méně, něž původně ministerstvo plánovalo. Samotný podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu by měl letos klesnout na 32,4 procenta HDP a v příštím roce na 31,4 procenta HDP.

Absolutní hodnota roste, podíl na HDP klesá

„Ačkoliv byl pro rok 2018 v rámci zákona o státním rozpočtu deklarován nárůst absolutní hodnoty státního dluhu přibližně o výši rozpočtovaného schodku státního rozpočtu, trend poklesu podílu státního dluhu vůči HDP zůstává zachován,” uvádí materiál.

Ministerstvo si ponechává možnost pružné reakce na vývoj na finančních trzích. Proto v červnu příštího roku zveřejní aktualizaci Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky.