Z hlediska jednotlivých sektorů se v zahraničním dluhu zvýšilo především zadlužení bankovního sektoru. Důvodem byl růst stavu přijatých krátkodobých vkladů ze zahraničí, uvedla ČNB.

Na celkovém zahraničním dluhu se nejvíce podílí banky, jejichž závazky v něm tvoří 45,1 procenta. Na vládní sektor připadá 19,7 procenta a závazky ostatních sektorů zaujímají 35,2 procenta z celkového zadlužení.

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 71,6 procenta. Zbývajících 28,4 procenta tvoří závazky veřejného sektoru, tedy závazky vládního sektoru, soukromých subjektů garantované vládou a subjektů s majoritní účastí státu.

Zahraniční dluh Česka stoupá vytrvale. Přes bilión korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva bilióny korun překonal v roce 2010 a tři bilióny na konci roku 2014. Čtyři bilióny pokořil letos.