Vytvoření evidence poutačů, které měli jejich majitelé do pátku povinnost odstranit, je prvním krokem úřadů k jejich zbourání. Ministerstvo dopravy už dříve avizovalo, že zařízení na své náklady úřady zlikvidují a peníze pak budou vymáhat po majitelích billboardů, případně pozemků, na kterých stojí.

„Zahájili jsme dnes podrobný monitoring všech reklamních zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu dálnic. Dnešní den věnujeme především dálnici D1 – ještě dnes budeme mít perfektní detailní monitoring veškeré reklamy na D1 – a do úterního odpoledne do třetí hodiny budeme mít zmapovány, perfektně zmonitorovány všechny dálnice, což je zhruba 1230 kilometrů,” uvedl mluvčí.

Sčítání billboardů na D1

Sčítání billboardů na D1

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Ke každému reklamnímu poutači silničáři pořizují protokol s mapovým podkladem a souřadnicemi GPS, který je doplněn fotografií. Musí z toho být mimo jiné zřejmé, na jaké konstrukci je billboard připevněn. Všechny tyto informace začnou zřejmě během pondělí směřovat na silniční správní úřady, které budou postupovat dál podle zákonných lhůt.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona z roku 2012. Zatímco někteří provozovatelé billboardy začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou.

BEZ KOMENTÁŘE: České vlajky místo reklam na billboardech

České vlajky místo reklam na billboardech.

FOTO: Novinky

Zatímco na dálnicích má povinnost odstraňovat nepovolené poutače státní ŘSD, na silnicích první třídy jde o věc krajů a jejich organizací. Celkem by mělo od komunikací postupně zmizet na 3000 reklamních poutačů ze zhruba 25 tisíc. Nařízení, které je motivováno zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se netýká zastavěných území, kde je zároveň nejvíc reklamních ploch.

Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.