Meziročně výsledek výrazně ovlivnily evropské prostředky, které byly za prvních sedm měsíců roku 2017 nižší o 76,7 miliardy korun. Loni v červenci skončil rozpočet s přebytkem 75,6 miliardy Kč.

Hospodaření státního rozpočtu v letošním roce, očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU, skončilo ke konci července přebytkem ve výši 5,6 miliardy korun. Ve stejném období roku 2016 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 8,4 miliardy korun.

Hospodaření v samotném červenci skončilo přebytkem 20,4 miliardy korun, o rok dříve to byl přebytek 35 miliard. Na nižší červencové příjmy o 4,2 mld. Kč měly vliv zejména o 7,7 miliardy korun nižší příjmy z EU.

Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.