Celkový počet společností, kde má zahraniční vlastník 50procentní podíl, meziročně vzrostl o 12 tisíc, což je zhruba o 17 procent. V posledním roce přibylo nejvíce společností s majoritním zahraničním vlastníkem ze Slovenska (1813), Velké Británie (1123) a z Ukrajiny (806).

Největší podíl na tomto nárůstu měly společnosti s majoritním vlastníkem ze Slovenska, kterých meziročně přibylo 1 813, a dále z Velké Británie ( 1 123 společností) a z Ukrajiny ( 806 společností).

„Pokud se podíváme na delší časové období let 2011 až 2017, zjistíme, že počet ruských vlastníků v posledních šesti letech již roste pomaleji než počet vlastníků z jiných zemí a rozdíly v jejich počtu se tak mírně snižují,“ uvedl vedoucí datového oddělení CRIF Jan Cikler.

V posledních šesti letech nejdynamičtěji rostl počet společností ovládaných rumunskými vlastníky, kterých je 11krát více než před šesti lety. Počet společností ovládaných z Bulharska vzrostl o 377 procent, počet firem s polskými majiteli se zvýšil o 236 procent a počet firem s maďarskými majiteli o 214 procent.

Zatímco zahraničními vlastníky z Ruska či Ukrajiny a dalších východních zemí jsou téměř výhradně fyzické osoby, u vlastníků ze západních zemí častěji převládají právnické osoby. Mezi ukrajinskými, ruskými či běloruskými zahraničními vlastníky tvoří fyzické osoby více než 98 procent fyzických osob.

U vlastníků z Kypru jsou to čtyři procenta, u vlastníků z Lucemburska dokonce dvě procenta majitelů. Právnické osoby výrazně převládají i u majitelů z Velké Británie, Švýcarska, Nizozemska nebo USA.