Severočeské doly tak měly porušit soutěžní pravidla jak v Česku, tak v Evropské unii.

„Cílem nebo výsledkem bylo narušení hospodářské soutěže v oblasti dodávek hnědého tříděného uhlí a toto jednání bylo způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie,” uvedl ÚOHS.