„Přibližně půl hodiny trvá vyvezení jednoho palivového souboru z reaktoru. Za tu dobu urazí dálkově ovládaný zavážecí stroj pouze několik metrů mezi reaktorem a vedlejším bazénem pro skladování. Tříčlenná obsluha přitom pomocí speciální kamery sleduje každý centimetr pohybu. Vše se děje pod vodou, která palivo chladí a odstíní i radioaktivní záření,“ popsal vyvážení paliva Sviták.

Zmínil, že každý palivový soubor projde důkladnou kontrolou. Sleduje se těsnost a geometrie paliva. „Zpět do reaktoru se vrátí 120 palivových souborů, když budou doplněny 43 novými. Každý palivový soubor má přesně stanovené místo. Důvodem je rovnoměrné rozložení výkonu reaktoru,“ vysvětlil Sviták.

Palivové soubory, které se již nevracejí do reaktoru, zůstávají přibližně deset let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté jsou ve speciálních kontejnerech převezeny do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v provozu v areálu elektrárny. Tady mohou být umístěny až 60 let.

Odstávka bloku není pouze o výměně paliva. Celkem harmonogram obsahuje přes 10 tisíc činností. Součástí je řada kontrol a revizí, které mají ověřit stav zařízení a připravit ho na následný desetiměsíční provoz. Kontrolují se bezpečnostní systémy, turbína a velká modernizace probíhá na kompenzátoru objemu.

Od začátku roku vyrobil Temelín 7 128 411 MWh elektřiny.