Rozinky jsou označeny datem minimální trvanlivosti do 31. 7. 2017, jde o šarži E03160323C. Laboratorní rozbor potvrdil přítomnost látky ochratoxin A v množství 32,84 mikrogramu na kilogram (μg/kg).

Jde o více než trojnásobné překročení zákonem maximálního povoleného množství 10 μg/kg. Výrobcem potraviny byla bratislavská společnost Encinger SK.

Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Patří mezi karcinogeny a svou toxicitou napadá zejména ledviny a močové ústrojí.

Inspekce nařídila okamžité stažení uvedené šarže ze všech provozoven Penny Marketu a zahájí správní řízení o uložení sankce. Zároveň nařídila laboratorní analýzu u tří dalších šarží potraviny na náklady kontrolovaného subjektu.