Dosud bylo vydáno 4,34 miliónu účtenek, počet 1353 udání tedy představuje 0,03 procenta z tohoto počtu, zdůraznila Petlachová.

Na otázku, zda se již část těchto případů nevydaných účtenek začala řešit, případně jak daleko se ve věci pokročilo, mluvčí uvedla, že Finanční správa informace dosud shromažďuje a vyhodnocuje. Oznámení o nevydání účtenky podle ní správa vnímá jako podnět, který je třeba důkladně prověřit.

Ne každé oznámení totiž musí být oprávněné. „Zákazník se může například chybně domnívat, že mu podnikatel měl vydat účtenku EET, ačkoli ten spadá třeba do třetí fáze zavádění EET,“ připomněla Petlachová.

 

„Oznámení budeme shromažďovat, analyzovat, a pokud je vyhodnotíme jako oprávněná, budeme zahajovat další příslušná řízení,” uvedla již dříve Petlachová.

Vyhodnocení podle ní spočívá v analyticko-vyhledávací činnosti, na jejímž základě správa vyhodnotí, které informace jsou relevantní a které nikoli.

V případě, že bude oznámení oprávněné, hrozí podnikateli pokuta ve výši až 50 tisíc korun či dokonce dočasné uzavření provozovny.

Podle Finanční správy však není pravda, že by podnikatelům takový trest hrozil za nevydání jedné jediné účtenky. [celá zpráva]

„K této krajní variantě je možné sáhnout jen pro opakované porušení zákona a významnou škodu způsobenou státní pokladně,” uvádí Finanční správa na webu.

Systém EET zaznamenal v úterý ráno mezi 7:45 a 8:30 první větší výpadek. V polovině případů odmítl přijmout účtenky a hlásil chybu. [celá zpráva]