Dopravce podle ÚOHS porušil zákon o veřejných zakázkách v případě zakázky na dodávku patnácti třívozových elektrických jednotek.

České dráhy umožnily podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. České dráhy uzavřely v červnu 2012 dodatek k původní kupní smlouvě se společností Škoda Vagonka roku 2011, jenž měnil ustanovení týkající se smluvní pokuty.

Smluvní pokuta mohla odradit konkurenty

České dráhy neměly být nově oprávněny požadovat smluvní pokutu za prodlení s dodávkou jednotky za dobu, kdy tato jednotka bude ve zkušebním provozu s cestujícími.

Uvedeným dodatkem došlo k podstatné změně smlouvy a postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Smluvní pokuta totiž mohla mnohé konkurenční dodavatele od účasti v soutěži odradit. Tím došlo k výraznému ovlivnění průběhu výběrového řízení a výběru dodavatele, vyplývá z rozhodnutí ÚOHS.

Vybraný dodavatel Škoda Vagonka byl tedy změnou provedenou dodatkem zvýhodněn oproti dalším uchazečům. České dráhy měly již při zahájení zadávacího řízení stanovit, že smluvní pokuta nebude v průběhu zkušebního provozu požadována.