Jaký je váš názor na plán společnosti OSA, tedy Ochranného svazu autorského, zvýšit poplatky za vysílání hudby ve veřejných prostorách o 50 %?

Tento krok považuji za naprostou nehoráznost. Chci zdůraznit, že neupírám autorům právo zisku z užívání jejich děl. Autorství a vlastnická práva k uměleckým i jiným výtvorům považuji za nedotknutelná. Nicméně zásadní problém vidím v tom, že nelze zvyšovat tyto sazby ve chvíli, kdy se OSA chová naprosto svévolně a nečitelně, kdy nad způsobem výběru těchto peněz a jejich přerozdělování neexistuje prakticky žádná veřejná kontrola.

Přestože nejde o veřejné prostředky v pravém slova smyslu, jde o prostředky vybírané ze zákona, a veřejnost, ale zejména autoři, mají právo vědět, jak je s těmito financemi nakládáno a dost možná se i podílet na tvorbě systému jejich přerozdělování.

K OSA se s plánovaným zvýšením poplatků připojila i DILIA, tedy divadelní, literární, audiovizuální agentura. Můžete to komentovat?

Nejedná se o nijak překvapivou informaci. Je logické, že se k OSA přidávají další organizace spravující autorská práva. Je to do značné míry důsledek oligopolního charakteru této oblasti.

Co říkáte na argument OSA, že v jiných zemích EU se platí výrazně více než v ČR?

To může být sice pádný argument, nicméně je třeba brát v úvahu celkové rozdíly v cenové či platové hladině, rozdíly v modelu kolektivní správy autorských práv a podobně. Zvýšení poplatků by jistě budilo méně vášní ve chvíli, kdy by zde nebylo takové množství negativních zkušeností s jednáním OSA a jejích zaměstnanců, kteří platby vymáhají často neoprávněně třeba i za písně neautorské nebo za produkci, kde hudebníci-autoři hrají čistě svou vlastní tvorbu.

Plně chápu všeobecný odpor vůči ohlášenému zdražení s ohledem na to, že téměř každý má svou, ať již přímou či nepřímou, zkušenost s predátorskými praktikami reprezentantů kolektivních správců.

Můžete komentovat plán OSA zavést poplatek i při nákupu mobilu, kdy by se platilo za každý gigabyte úložného prostoru v přístroji?

Tak tento návrh už je zcela za hranou morálky a únosnosti. Primárně využívanou funkcí mobilních telefonů je telefonování. Datové úložiště v mobilních telefonech dnes drtivá většina lidí využívá především k ukládání vlastních fotografií nebo videí. Požadavek na to, abychom každý ze své kapsy při koupi mobilního telefonu zaplatili byť korunu navíc jako příspěvek do černé díry jménem OSA, je pro mě nepřijatelná drzost.

Naopak zastávám názor, že z jakýchkoliv prázdných nosičů by se žádné peníze odvádět neměly. Je to neoprávněné „zdanění“. Vezměte si třeba paměťové karty, které se převážně používají ve fotoaparátech nebo kamerách. Jakou logikou za ně platíme, když na ně ukládáme pouze svá vlastní díla?

Pokud ke zvýšení poplatků dojde, může to, třeba i v souvislosti se zavedením EET, některé restaurace existenčně ohrozit nebo neúměrně finančně zatížit?

Ono se zdánlivě jedná o zanedbatelnou finanční zátěž, která slovy představitelů OSA je v řádech desítek či stovek korun. Nicméně problém je v tom, že takových zanedbatelných zátěží je dnes již více než dost a stále jich přibývá, ať se jedná o byrokratické povinnosti nebo o povinné poplatky a platby. A mnozí hospodští a restauratéři toho mají už plné zuby a pro mnohé se tyto bariéry v podnikání stávají likvidační.

Jsem přesvědčen, že tam, kde hudební produkce neslouží primárně k zisku, ale je pouze jakousi kulisou, by poplatky být vybírány neměly. Netvrdím, že to jsou právě pohostinská zařízení, i když možná i ta by do této kategorie měla spadat, ale ke kadeřníkovi rozhodně lidé nechodí proto, jaké rádio u něj hraje, ale spíš kvůli tomu, že je dobře ostříhá.

Může zdražení OSA ohrozit například i pořádání kulturních akcí v menších městech či vesnicích?

Ano, i toto úskalí považuji za velmi reálné. Organizátorům, potažmo obcím, nezbyde nic jiného než zdražovat vstupné. A ty peníze nakonec zaplatí návštěvníci těchto akcí, tedy my všichni, anebo se tyto akce zkrátka konat nebudou. A biti budou tedy naopak autoři, kteří nedostanou nic, respektive o to méně.

Zvyšování plateb o polovinu je zcela absurdní skokové zdražení, které nemá v jiných oblastech obdoby, natož ospravedlnění.