Nutnost legislativní změny zdůvodňují oba poslanci tím, že platný zákon neumožňuje ŘSD při opravách a údržbě jedniček spolupracovat s kraji a využívat jejich technické kapacity.

Ředitelství silnic a dálnic by sice mohlo převést na kraje celkovou správu těchto silnic. Pro kraje by to ovšem představovalo značnou finanční zátěž, což je od uzavírání smluv s ŘSD odrazuje, argumentují podle ČTK poslanci.

Rozdílné představy

„Smyslem předkládané legislativní změny proto je přivodit synergický efekt v podobě úspory nákladů tak, aby se kraje jako správci silnic druhé a třetí třídy mohly podílet i na údržbě silnic první třídy na jejich území, aniž by na ně byla přenášena odpovědnost za jejich úplnou správu,“ vysvětlují Birke a Sklenák v důvodové zprávě ke svému návrhu.

Zatímco stav dálniční sítě i silnic druhé a třetí třídy se v Česku díky rekordním investicím a nebývalému množství oprav v posledních dvou letech postupně zlepšuje, jedničky zůstávají poněkud stranou. Úprava legislativy je tedy na místě. Je ovšem otázka, jak se vláda a poté parlament k poslaneckému návrhu postaví.

Představy ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic k této problematice se totiž od stanovisek krajů liší. „S Asociací krajů o tom hovoříme, rozhodně však ještě nejsme na konci diskuse,“ řekl Právu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.