V Itálii nemá práci a přitom nestuduje ani se neškolí 31,1 procenta mladých mezi 20-24 lety, v Řecku je jich 26,1 procenta. Ve stejné situaci je i každý pátý Chorvat, Rumun, Bulhar či Španěl v tomto věku.

Naopak nejlépe si v této statistice vede Nizozemsko, kde nestuduje ani nepracuje 7,2 procenta mladých. Dánsko, Německo či Švédsko mají shodně 9,3 procenta takovýchto osob. V Česku je to 10,8 procenta, uvedl Eurostat. Statistiky jsou za loňský rok.

Mladí, kteří jsou delší dobu bez práce a nezískají praxi, pak mají oproti ostatním menší šance se prosadit na trhu práce.

ČR se přitom tento ukazatel podařilo mezi roky 2006 a 2015 snížit o tři procentní body, což je nejlepší výsledek po Německu a Bulharsku. V Itálii a Řecku se naopak situace o sedm procentních bodů zhoršila.