Senát v čele se soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenikem se postavil na stranu klientů zkrachovalé cestovky, jimž pojišťovna odmítla zaplatit plnou cenu, a když se začali soudit, justice jim místo požadovaných sedmi tisíc nedoplacených z ceny zájezdu nařídila, aby zaplatili soudní poplatky ve výši osmi tisíc korun.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

„Ochrana spotřebitele sice dle ÚS nepředstavuje některé ze samostatně ústavně zaručených základních práv a svobod, nicméně představuje jeden z principů, na nichž je založeno fungování Evropské unie a kterými se Česká republika jako její členský stát musí řídit,“ odkázali soudci na rok starý průlomový verdikt, podle nějž mají pojišťovny platit vše.

Čtěte také: ÚS: Klienti zkrachovalých cestovek mají právo na vrácení plné ceny zájezdu

V mezidobí začala platit nová právní úprava, která od 1. ledna klade vyšší nároky na smlouvy o pojištění proti úpadku, což vedlo ke zvýšení sjednávaných limitů. Podle pojišťoven to znamená, že mají hradit jen do limitu, nikoli neomezeně. Takovou interpretaci ale soudci rezolutně odmítli.

„Z důvodové zprávy k tomuto zákonu dle ÚS jasně vyplývá, že bylo úmyslem zákonodárce zajistit, že zákazníkům cestovní kanceláře bude v případě jejího úpadku skrze pojišťovnu vráceno vše, co tito za zájezd zkrachované cestovní kanceláři zaplatili,“ konstatoval Fenik.