Ve čtvrtletí se zvýšilo zejména zadlužení vládního sektoru kvůli nákupům vládních dluhopisů zahraničními investory. Podíl vládního sektoru na celkovém zahraničním dluhu se zvýšil na 24,7 procenta. Zvýšilo se i zadlužení bankovního sektoru včetně ČNB, který z celkového dluhu ukrajuje 30,3 procenta. U ostatních sektorů se závazky vůči zahraničí snížily.

Tříbiliónovou hranici zahraniční dluh překonal poprvé loni. Přes dva bilióny se přehoupl v roce 2010 a jeden bilión překonal na konci roku 2004.

Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, v prvním kvartále snížila schodek o 130 miliard na 1,266 biliónu korun. Meziročně se schodek snížil o 121,5 miliardy korun a představoval 28,1 procenta HDP.