Ve tři roky staré vánoční reklamě vystupoval Krakonoš ztvárněný hercem Karlem Heřmánkem, který odbíhal ke kadibudce se slovy: "Já slyším volání přírody". Podle názoru autorů večerníčku tyto spoty dehonestovaly jejich dílo a parazitovaly na něm.

"Reklamní kampaň byla velmi pokleslé úrovně. Toto jednání lze charakterizovat jako nekalou soutěž ve formě zlehčování audiovizuálního díla," citoval server právníka trojice Františka Vyskočila.

Vyskočil je expertem na autorské právo a ochranu osobnosti, mimo jiné zastupuje vnučku novináře Ferdinanda Peroutky ve sporu s Hradem. Soud mu dal ohledně Krkonošských pohádek za pravdu a žalobě vyhověl v celém rozsahu. Vodafone má navíc zaplatit i náklady soudního řízení, které teprve budou vyčísleny.

Vodafone se proti rozsudku plánuje odvolat.