Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila prostřednictvím analýzy DNA prodej česneku s klamavým označením odrůdy.

Při kontrole v provozovně Alexandr Hepnar, Husovo náměstí 16, 552 03 Česká Skalice odebrali inspektoři SZPI vzorek čerstvého česneku označeného „česnek (odrůdy) Bjetin, Česko“.

Test DNA prokázal, že nejde o deklarovanou odrůdu česneku.

Test DNA prokázal, že nejde o deklarovanou odrůdu česneku.

FOTO: SZPI

Následně byla provedena laboratorní analýza porovnávající vybrané úseky genu odebraného vzorku česneku s úseky genu odrůdy česneku Bjetin. Výsledek rozboru neprokázal genetickou podobnost a tím byla dokázána nepravdivost informace o odrůdě česneku uvedené při prodeji.

„Prodejce uvedením neodpovídající odrůdy česneku porušil nařízení (EU) č.1169/2011 a SZPI s ním zahájí správní řízení o uložení pokuty. Bjetin je v tuzemsku vyšlechtěná odrůda česneku. SZPI se nadále bude věnovat kontrole pravdivosti údajů o odrůdě a původu při prodeji čerstvého česneku,“ uvedl ve čtvrtek k falšování oblíbené pochutiny mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.