„Schválení EET se dalo očekávat. I přes fakt, že podnikatelé nejsou sjednoceni v názoru, její zavedení dává většině z nich smysl. Nejde jen o to, že by se vytvářely rovné podmínky, ale většina firem vnímá postupnou elektronizaci vztahu se státem jako jednu z cest, jak redukovat bobtnající administrativu,” řekl Novinkám předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Funkční datové schránky, elektronická fakturace, sdílení dokumentů státními institucemi nebo elektronická evidence jsou podle něj nástroje, které by měly redukovat papírování, počet kontrol úřadů, šetřit čas a eliminovat chybovost.

„Pokud ale bude systém selhávat, zpomalovat prodeje a nevybere se více na daních, pak musí nést vláda odpovědnost,” dodal.

Vstřícná slova zaznívají i přímo od některých podnikatelů z dotčeného oboru.

"Zavedení elektronické evidence tržeb vítáme - i s vědomím toho, že s sebou přinese určitou administrativní zátěž. Rozhodně je to ale krok správným směrem k narovnání podmínek v našem oboru, aby všichni odváděli, co odvádět mají, a skončila dnešní nekalá konkurence. A pokud s sebou tento krok následně ještě přinese snížení DPH, bude to pro nás velmi příjemné," řekl Tomáš Blabla, ředitel Resortu Valachy Velké Karlovice, který provozuje trojici hotelů na Vsetínsku.

Využít technologie je logické

Podle ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška zákon o elektronické evidenci tržeb přinese více peněz do státní kasy a zároveň narovná podnikatelské prostředí.

"Je možné, že se ukáže, jak tvrdí opozice, že některé hospody či prodejny nejsou při poctivém odvádění DPH provozuschopné. Nechávat je ale fixlovat a kazit trh poctivým není řešením," uvedl.

Český daňový systém má dva zásadní problémy, je neefektivní a zároveň poměrně drahý, upozornil ekonom David Marek z Deloitte.

"Logickou odpovědí na oba nešvary, nízkou efektivitu a vysoké náklady, je využití moderních digitálních technologií. Žijeme v 21. století, a technologický pokrok by měla reflektovat i státní správa. Elektronická evidence tržeb by mohla být užitečným nástrojem, bude-li správně implementována," řekl.

Problémy s veřejnými zakázkami 

„Elektronizace a digitalizace ekonomiky, veřejné správy a života vůbec je fenoménem doby, který můžeme v mnoha detailech i oprávněně kritizovat, ale nelze jej zastavit," souhlasí šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Za důležité považuje především to, jak vláda dostojí svému slibu nabídnout podnikatelům kompenzace za zvýšenou administrativní zátěž a náklady spojené s pořízením potřebného zařízení.

Ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Roklen ale o zlepšení výběru daní pochybuje. ”Zkušenosti z celé řady západní Evropy, včetně například Německa, dokládají, že zavedení nebo zintenzivnění odrazujících opatření typu elektronické evidence tržeb nevede ke zlepšení daňového výběru. Účinnějším opatřením by bylo zlepšení chodu státní správy a zalátání černých děr veřejných zakázek," tvrdí.