Při laboratorních zkouškách bylo zjištěno, že hlásič nesplňuje evropské požadavky na bezpečnost. Naměřené hodnoty u zkoušky na požární citlivost vysoce překročily stanovený limit.

"Vzhledem k tomu, že hlásič signalizuje kouř opožděně, až při vyšší koncentraci zplodin, může dojít k vážnému poškození zdraví (udušení, popáleninám) a v krajním případě i smrti v důsledku vdechnutí toxických zplodin vznikajících při požáru," uvedla mluvčí.

Bezdrátový fotoelektrický hlásič kouře je prodáván v sadě o čtyřech kusech a je napájen baterií. Je určen k montáži do vnitřních prostor.

Hlásič bez uvedení výrobce v Česku distribuují rakouské firmy Inter-Union a Technohandel.