Na soud ve Štrasburku se obrátil rumunský inženýr, kterého společnost v roce 2007 propustila poté, když přes Yahoo Messenger posílal vzkazy nejen pracovním kontaktům, ale také své snoubence a bratrovi. Firma přitom používání chatovacích programů pro soukromé účely zakázala.

Soud odmítl argument propuštěného zaměstnance, že společnost porušila jeho právo na soukromí.

Podle rozhodnutí soudu „dává smysl, že zaměstnavatel potřebuje ověřit, že pracovníci plní v pracovní době své úkoly“ a dodal, že společnost zkoumala vzkazy v přesvědčení, že obsahují pracovní vzkazy. Dodal také, že soukromé vzkazy zaměstnanec odesílal z firemního počítače.

Firmě daly již předtím za pravdu rumunské soudy.

Jak dodává BBC, z osmi soudců ve Štrasburku rozhodnutí schválilo sedm. Jeden byl proti s námitkou, že soukromou korespondenci není možné zakázat obecně, ale firma by se měla na pravidlech kontroly plnění pracovních úkolů se zaměstnanci domluvit a získat jejich výslovný souhlas.

Rozhodnutí štrasburského soudu je závazné pro všechny země, které přijaly Evropskou úmluvu o lidských právech, včetně Česka.