Fyzické osoby po odečtení inflace loni darovaly o 3,8 procenta více peněz než v roce 2013. Oproti roku 2000 byli dárci více než 2,5krát štědřejší.

Dary v daňovém přiznání loni uvedlo 144 tisíc lidí, průměrná hodnota daru se blíží ke 12 tisícům. Při přepočtu na všechny obyvatele Česka by na jednoho připadlo 162 korun. Ochota přispět na dobročinnost souvisí i s bohatstvím daného regionu, nejvíce v průměru darují obyvatelé Prahy – 311 korun ročně.

Právnické osoby podle daňových přiznání loni darovaly více než 3,5 miliardy korun. Bylo to jen o málo méně než v roce 2013, který byl v absolutních číslech srovnatelný jen s rokem 2002, kdy byla Česká republika zasažena 500letou povodní.

Soukromé dary celkem v daňových přiznáních

Soukromé dary celkem v daňových přiznáních.

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Pokud však k lidmi darované 1,7 miliardy korun přičteme i odhad anonymních darů a odhad darů těch lidí, kteří si z nejrůznějších důvodů své dary neuplatňují v daňovém přiznání, domníváme se, že v roce 2014 darovali lidé v Česku celkovou částku srovnatelnou s dary firem,“ uvedl mluvčí Nadace Via Zdeněk Mihalco.

„Zatímco převážná většina firemních darů se s největší pravděpodobností promítá do daňových přiznání, domníváme se, že celkové dárcovství fyzických osob představuje minimálně dvojnásobek toho, co ukazují daňová přiznání. Z principu totiž není možné uplatnit si daňově anonymní dary do pokladniček veřejných sbírek, dárcovské SMS či příspěvky do kostelní sbírky. Své dary si nemohou uplatnit ani ti dárci, kteří v ročním souhrnu darují méně než tisíc korun,“ upřesnil.

Nadace Via proto odhaduje, že celkové soukromé dárcovství v České republice se blíží sedmi miliardám korun.