Jaký je výhled cen elektřiny pro domácnosti na příští rok?

Cena silové elektřiny bude stagnovat, maximálně velice mírně klesat. Je to dáno tím, že je stále negativně ovlivňována podporou obnovitelných zdrojů. Nyní je na úrovni asi 29 eur, může ještě mírně klesnout, což by mělo významný dopad na většinu hráčů v energetice. Pro domácnosti to bude znamenat, že cena bude stagnovat, růst cen elektřiny se nedá očekávat.

V Dukovanech nyní stojí tři ze čtyř bloků kvůli kontrole svarů. Je elektrárna bezpečná?

Na základě toho, že jsme v létě zjistili nesrovnalost v dokumentaci, jsme začali kontrolovat svary. Kolegové z technické bezpečnosti ve chvíli, kdy zjistili nesrovnalost mezi protokolem a snímkem svaru, odstartovali rozsáhlou operaci překontrolování všech našich protokolů a rentgenových snímků potrubí.

Problém se svary v Dukovanech bude mít personální dopadyGenerální ředitel ČEZ Daniel Beneš

Ale abych uklidnil čtenáře, elektrárna je z pohledu jaderné bezpečnosti naprosto v pořádku. Stále z hlediska jaderné bezpečnosti patří k těm nejlépe hodnoceným na světě. Odstávku a kontroly jsme museli učinit proto, abychom měli stoprocentní jistotu, že je elektrárna dokonale v pořádku.

Objevily se informace, že by rentgenové snímky mohly být falšované.

Máme o tom informace. Kontrolu svarů provádí akreditovaná firma, defektoskopickou metodou na základě kontroly vystavuje protokol, zda svar vyhovuje či ne. Pokud nevyhoví, vyplývají z toho úkoly pro náš útvar správy zařízení, který jej opraví.

Byť jsme měli všechny protokoly v pořádku, odhalili jsme, že činnost akreditované společnosti nebyla prováděna řádným způsobem. Máme dost podkladů k tomu, abychom byli přesvědčeni, že svou činnost nevykonávala řádně. To bude mít následky, podali jsme v této věci trestní oznámení. Představenstvo ČEZ k tomu zřídilo vyšetřovací komisi, která bude dávat doporučení trestněprávního, hmotněprávního i personálního charakteru. To je nevyhnutelné.

Jaké z odstávky plynou pro ČEZ ztráty?

Odstávka za účelem překontrolování všech svarových spojení má samozřejmě významný dopad do ušlého zisku. Je to asi deset miliónů korun denně.

Prováděli jste kontroly svarů i v elektrárně v Temelíně?

Samozřejmě. V Temelíně se ke kontrole naštěstí používá kromě rentgenových i několik dalších metod. Po konzultacích se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost nebylo třeba přistoupit u kontrol k neplánovaným odstávkám. Kontrola se provádí tak, že část potrubí, které je třeba kontrolovat, musíte po odstavení vypustit. To je česká norma, na rozdíl od západních nebo ruských norem, kdy se dá dělat diagnostická práce i u napuštěného potrubí.

Jak je to s licencí pro první blok Dukovan?

V prvním bloku Dukovan máme platnou licenci do konce letošního roku. Vzhledem k tomu, že jsme překontrolovávali hodně svarů, a tím pádem jsme Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost na konci listopadu předávali velké množství dalších dokumentů souvisejících s novými kontrolami, bylo zřejmé, že dokumentů je pro velmi detailní posouzení příliš mnoho. Požádali jsme tedy o přerušení řízení, aby bylo dost času je prostudovat. Zároveň jsme požádali o prodloužení současné licence tak, aby na sebe s novou přímo navazovaly. Samotný procesní úkon nepovažuji za žádný problém.

Jak to vypadá s prodloužením licence na provoz dukovanských bloků o deset let?

Žádost jsme podali na konci září, ale tím, že byla rozšířena o mnoho dalších dokumentů, předpokládáme, že bychom měli povolení k dalšímu provozování dostat do konce března příštího roku.

Jak hodnotíte aktuální klimatické dohody z Paříže?

Ono to trochu vypadá, že všechno se dohodlo v posledních dvou týdnech. Je ale třeba říci, že tomu předcházel celý rok velmi intenzivní práce, kdy například představitelé byznysu už od jara hovořili s politiky.

Do Paříže jsme jeli vysvětlovat, co potřebuje byznys, aby byl schopen fungovat v souladu s očekáváními politiků a nevládních organizací. Důvodem, proč jsem tam jel, bylo hlavně vysvětlit, že od politiků potřebujeme, aby byznysu a energetikům především dali dlouhodobý předvídatelný a udržitelný rámec pro investice, který potřebuje jak privátní sektor, tak sektor veřejný.

Je to mimo jiné i o tom, že by se měly především akcentovat tržní principy, cena uhlíku místo toho, aby se zaváděly drahé a nesystémové dotace. To se snažila vysvětlit i většina kolegů z evropských energetik.

S jakými dojmy jste se vracel domů?

Zlomová změna pro mě byla v tom, že rámcová úmluva o klimatu pod záštitou OSN byla dost rozdílná od všech předchozích. Poprvé byl totiž kromě států a nevládních organizací významně akcentován dialog se světem byznysu a s velkými městy. I tím, že diskuse probíhaly již řadu měsíců před setkáním v Paříži, došlo k mnohem lepšímu vzájemnému pochopení a k nalezení dobré a myslím, že i reálně naplnitelné dohody.