Důvody, proč lidé pijí pivo častěji doma než v hospodách a restauracích, jsou hlavně ekonomické. Cena lahvového piva je výrazně nižší.

„Lidé dnes mají mnohem širší škálu možností, jak investovat své peníze a čas než třeba před deseti lety. V našem odvětví se to projevilo především v přesunu konzumace z provozoven do domácností. Pokud už se lidé rozhodnou, že chtějí strávit čas v restauraci, jsou stále náročnější,“ řekla Drahomíra Mandíková z Plzeňského Prazdroje.

Víc piva v plechovkách a plastu

”Kromě toho roste poptávka po zajímavějších a chuťově kvalitnějších produktech, které nahrávají pivním speciálům a menším pivovarům,” uvádí studie.

Zatímco v roce 2009 vyrobily pivovary pro český trh 16,7 miliónů hektolitrů piva, o rok později to bylo pouze 15,1 miliónů hektolitrů. Slibný trend potvrzuje loňský výsledek s přibližně 16 milióny hektolitrů.

„Ve spotřebitelském chování se v poslední době profilují dva hlavní trendy. Na jedné straně lidé pijí více levnějšího lahvového piva a pijí ho doma, na druhé straně se mezi pivaři rekrutuje náročnější klientela, která vyhledává kvalitní a neobvyklá piva,“ uvedl Ladislav Češpiva z Pivovaru Nymburk.

Podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven v posledních letech stále mírně stoupá podíl piva prodávaného v PET lahvích a plechovkách na úkor tradičního skla.

Pavel Regner z Pivovaru Konrád věří, že na trhu bude v budoucnu místo pro všechny typy pivovarů. „Budou zde stále velcí hráči, kteří budou nabízet piva taková ta velká a levnější a k tomu na druhé straně různé minipivovary a mikropivovary, které budou nabízet piva dražší, zvláštní, originální a místní. K tomu budou střední pivovary, ty budou nabízet něco mezi, budou mít stálý sortiment, který občas něčím zpestří,“ říká.