Variantu výstavby pod vedením nové dceřiné společnosti firmy už dříve podpořili premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Jan Mládek (oba ČSSD).

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR počítá s výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho nového bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách.

Dukovanská elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1985, Temelín vyrábí elektřinu od roku 2000. ČEZ počátkem října požádal o povolení dalšího provozu pro první reaktorový blok dukovanské eletrárny. Stávající desetileté povolení u něj skončí k letošnímu 31. prosinci.