Srovnání nejčerstvějších dat Eurostatu zveřejnila organizace Gender Studies. V rámci projektu Férové platy, férové penze tak odhalila hrozivý důsledek dobře známé nerovnosti platů mezi pohlavími. Kvůli nižším platům berou ženy výrazně nižší důchod než muži.

Průměrný důchod muže v roce 2013 činil 12 149, ženy 9551 korun. Průměrný plat v tomto období byl podle Českého statistického úřadu třicet tisíc u mužů a necelých 25 tisíc korun u žen. To se promítlo i do počtu českých mužů a žen ohrožených chudobou.

Penze 80 % žen je nižší než 9000 korun, 80 procent mužů má přitom důchod vyšší než 12 tisíc korun.

V roce 2013 to bylo 19,2 % žen a 14,3 % mužů ekonomicky aktivních, tedy do 65 let věku. Když však vstoupí do důchodového věku, počet mužů ohrožených chudobou klesá. Údaje se týkají jednočlenných domácností. Svou roli totiž hraje i rostoucí počet rozvodů ve vyšších věkových kategoriích.

Zatímco polovina ohrožených mužů, jakmile dosáhne důchodového věku, je penzí zachráněna, žen ohrožených chudobou uvízne v systému dvojnásobek. Rozdíly mezi platy a poté důchody mezi pohlavími se nezmenšují ani v době, kdy začala ekonomika růst.

Rozdíl činí 23 procent

„Penze 80 % žen je nižší než 9000 korun, 80 procent mužů má přitom důchod vyšší než 12 tisíc korun. Rozdílnost je vyústěním rozdílů v platech mužů a žen a situace se v posledních letech nelepší. Naopak v prvním pololetí roku 2015 nerovnost v odměňování podle pohlaví na penzích dosáhla na 23 procent,“ vyjmenovává manažerka projektu Klára Cozlová-Čmolíková.

Data České správy sociálního zabezpečení uváděla v červnu letošního roku průměrný sólo důchod muže 12 522 korun, ženy 10 268 korun.

Během krize ženy častěji přistupovaly na nižší platy, pozice i úvazky. Dita Jahodová z Gender Studies

„Český důchodový systém nezohledňuje biografii mužů a žen. Ženy zabrzdí v kariérním i platovém růstu krátce řečeno péče. Na rodičovské dovolené, je-li řetězená, stráví i šest let. Na konci biografie se starají o starší členy rodiny, takže nastupují do předčasného důchodu třeba v padesáti letech,“ upozornila Romana Volejníčková, autorka studie Genderová nerovnost v odměňování a důchodech, jež je součástí projektu Férové platy, férové penze.

„Takovéto počínání srazí důchod odhadem o 1200 korun. Na konci všech nerovností na trhu práce je, že chudoba v České republice má v důchodu ženskou tvář,“ dodala. Přitom během finanční krize to vypadalo, že si ženy polepšily a rozdíly v odměnách se sníží.

„Během krize ženy častěji přistupovaly na nižší platy, pozice i úvazky. Jenomže po oživení ekonomiky, jako by se z toho nemohly dostat. Zatímco muži dosáhli zpět na vyšší platy, ženy ne,“ komentovala změny posledních let Dita Jahodová z Gender Studies.

Šance spoření a penzijní připojištění

„Ve všech sledovaných zemích projektu, tedy na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku a Rakousku s výjimkou Česka, se rozdíl v platech v posledních letech snižuje. Vlády si uvědomují, jaký dopad to má v důchodovém věku,“ doplňuje Cozlová.

Na doporučeních jak pro vládu, tak pro seniory, jak se ochránit před budoucí chudobou, se pracuje. Přispět k tomu, aby mezi budoucími důchodci bylo méně chudých, by měly současné možnosti spoření a penzijního připojištění.

Dále také spoluúčast mužů při vybírání rodičovské dovolené, které ženu vrátí dříve do pracovního procesu, k tomu nutné otvírání mateřských školek a jeslí a splnění slibu odborů, že budou požadovat v kolektivních smlouvách evidovaný rozdíl platů nejen podle pozic, ale i podle pohlaví.