Rating dlouhodobých devizových závazků Česka tak zůstává na stupni A+ a známka závazků v místní měně na úrovni AA-.

České státní ratingy na nynější úrovni podporuje dobrá rozpočtová i zahraniční bilance země, dosahovaná díky tradičně obezřetné makroekonomické a rozpočtové politice. Fitch konstatovala, že závislost na slabé ekonomice eurozóny vedla v posledních letech k oslabení hospodářského výkonu země. Loni ale česká ekonomika oživila a Fitch očekává postupné zrychlování růstu.

Podobný rating jako ČR mají například Jižní Korea, Malta, Slovensko nebo Estonsko.

Rating označuje, jak spolehlivě je stát schopen plnit své závazky, především tedy splácet půjčené peníze.